Strategisk

Strategisk

Strategisk ledelse kan betragtes som de processer, funktioner og beslutninger, der på den ene side er forbundet med fastlæggelse og opfølgning på virksomhedens overordnede mål og politikker og på den anden side er forbundet med valg, udvikling og disponering af de resurser, der skal danne grundlag for målenes realisering.

Taktisk

Taktisk

Taktisk planlægning har mere kortsigtet rækkevidde (ofte op til 2 år), der lægger vægt på den løbende drift af forskellige dele af organisationen. Taktiske planer udvikles sædvanligvis inden for produktion, markedsføring, personale og økonomi. I praksis handler det om at

Operationelt

Operationelt

På det operationelle niveau udfører vi sammen med virksomheden planerne og sikrer at den daglige udførelse af arbejdsopgaverne foregår under hensyntagen til de strategiske og taktiske målsætninger. Vi deltager gerne i dagligdagen med at udføre de praktiske opgaver, som kan

Skriv til os her