Økonomistyring

Budgetter / løbende balancer / årsrapporten / Projektstyring

Det handler om at lade økonomistyringen gøre det muligt at se frem og ikke kun tilbage som årsrapporten gør.
Det skal give ledelsen alle de relevante output og styringsværktøjer, så den har fuld kontrol med i hvilken retning virksomheden har bevæget sig hen, og endnu vigtigere, kan fastsætte hvor den skal bevæge sig hen.

Dette værktøj er blandt andet:Interne budgetter i form af drifts-, status- og likviditetsbudgetter udarbejdet efter behov på både års,kvartalsvis eller måneds basis.
Budgetterne skal og vil samtidig blive fulgt med balanceopgørelser, hvor der af vores fagfolk foretagesden nødvendige afstemning og periodisering.

Området dækker over følgende emner:

  • Aflæggelse af budget/årsrapport i samarbejde med revisor
  • Opfølgning budget / løbende balancer / årsrapport
  • Anvende budgetter i beslutningsfasen
  • Tilpasse aktiviteter efter budgetterne

Projektstyringen indeholder udarbejdelse af forkalkulation, løbende opfølgning på opgaven under udførelsen og efterfølgende efter kalkulation.

Optimeringen handler om at sikre en korrekt sammenhæng mellem de tre processer og optimere dækningsbidraget på projekterne. En vigtig sidegevinst er altid at kunne måle størrelsen af det igangværende arbejde.