Ejendomsadministration

Området dækker bl.a. over, at der udarbejdes ejendomsskemaer, som detaljeret viser rentabiliteten og likviditeten på den enkelte ejendom og på hele ejendomsporteføljen.

Skemaerne følges naturligvis op med periode afstemte balancer, så der foretages en lige så detaljeret opfølgning på eventuelle budgetafvigelser m.v.

  • Sikre optimering af rentabilitet og likviditet i ejendomsporteføljen
  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Styring af forbrug (vand, varme og el)
  • Opkrævning husleje / depositum
  • Modtagelse og registrering af opsigelser
  • Syn af bolig
  • Genudlejning – boligportal – annoncerering – opslag
  • Flytteopgørelser
  • Opfølgning over for lejere – betalinger – rykkerskrivelser
  • Sager til fogedret