Optimering af bemanding – opgavestyring

Nøglen til at virksomheden tjener penge er, at medarbejderressourcerne til enhver tid anvendes rigtigt. Det handler om at sikre, at medarbejderne har det rigtige jobindhold og at de til enhver tid laver de rigtige opgaver på den rigtige tid og til en tilfredsstillende kvalitet.
Overordnet set gælder det om at sikre, at der findes et ordentlig værktøj til at planlægge og styre medarbejderressourcerne i forhold til opgaverne.

Oftest vil området dække over følgende opgaver:

  • Finde og implementere et effektivt sagsstyrings- og planlægningssystem
  • Løbende vedligeholde systemet
  • Sikring af korrekt fordeling af opgaver
  • Sikring af korrekt bemanding

Det handler med andre ord om at man til enhver tid sikrer at medarbejderne gør:– De rigtige ting, – i rigtig rækkefølge, – i rette tid, – godt nok, – hurtigt nok og – uden spild af ressourcer.

Vi har god erfaring med at hjælpe kunderne med at vælge det rigtige økonomisystem med eventuelt indbygget sagsstyring. Udover at vælge systemet hjælper vi også med igangsætningen og samtidig den løbende sikring af, at det udnyttes rigtigt og effektivt.

Med et moderne økonomisystem kan man få alle de nødvendige informationer til brug for styringen, samtidig med at man kan automatisere mange af de gamle tasteopgaver.
Herved får man et effektivt rapporteringssystem, som samtidig ikke kræver meget tid i bl.a. bogføringen. Samtidig er de moderne systemer ikke dyre, hverken i anskaffelse eller i den løbende brug.