Taktisk planlægning har mere kortsigtet rækkevidde (ofte op til 2 år), der lægger vægt på den løbende drift af forskellige dele af organisationen.

Taktiske planer udvikles sædvanligvis inden for produktion, markedsføring, personale og økonomi.

I praksis handler det om at definere nogle praktiske handlingsplaner ud fra spørgsmålet, hvordan vil vi nå vores mål?

En handlingsplan er en prioriteret rækkefølge af aktiviteter. Aktiviteterne skal som regel føre frem til opfyldelse af bestemte (for)mål. Det sker ofte, at der udarbejdes handlingsplaner uden, at manhar udarbejdet en strategi: På den måde gør man måske tingene rigtigt, men gør man også de rigtige ting? Den sidste del bør en god strategi kunne svare på.

En handlingsplan vil som regel indeholde (aftale om)

  • hvem, der gør hvad, over for hvem,
  • hvornår, samt evt. også hvordan.

Handlingsplanen kan suppleres med f.eks. ansvarsfordeling, ressourcer (f.eks. økonomiske eller personalemæssige) samt mandat til at løse opgaven. Et budget kan være udtryk for en økonomisk handlingsplan.